Slika: AKTIVACIJA B-STANICE I MAKROFAGA POMOĆU T-POMOĆNE STANICE

Kliknuti an sliku za povećanje

BIOMARKERI U SARKOIDOZI

Dragi čitatelji,

primijetio sam da su mnogi oboljeli od sarkoidoze, kao i ja, najčešće prateći razinu ACE (angiotenzin pretvarajući enzimski serum), a to je samo jedan od parametara koji čak i nije posve siguran.

Nakon dvadeset godina borbe s bolestima iu ovoj obljetnici od dvije godine od diferencijalne dijagnoze atipične sarkoidoze D86.9, odlučio sam objaviti kratak pregled testova za otkrivanje (dijagnozu) i procjenu aktivnosti i prognozu sarkoidoze. U kolovozu 2021. dobio sam Löfgrenov sindrom i saznao za tu rijetku bolest zvanu sarkoidoza, a potom odlučio saznati nešto više o njoj...

Što je i odakle sad sarkoidoza?

Ukratko, radi se o medicinskoj "dogmi" koja kaže da strano tijelo (antigen) uđe najvjerojatnije aerobno u organizam. Proteini u obliku slova Y (imunoglobulin) ga antenicama na vrhu stranice (paratopima) prepoznaju i šalju na njih "tenkiće" zvane makrofagi.

Umijesto da se to nepoznato strano tijelo neutralizira ili uništi, naši T-limfociti pozovu oko četiri puta previše upalnih makrofaga, a aktiviraju premalo protuupalnih i nastaje upalna ovojnica T-stanica i makrofaga čineći granulome.

Nekako si mislim da je ta dogma možda u krivu i da nije problem u antigenu, već u degenerativnom sazrijevanju "antene" (TCR-a) PRO-T-stanice...

Kako god bilo, najveći problem je u tome što se do sad ne zna klonotip antitijela, tj. T-linfocitnog receptora (TCR) koji veže identificirani sarkoidni antigen, tj. ne zna se koji "ključ odgovara ključanici jer nije otkrivena prava ključanica". 

Kad bismo znali koji TCR odgovara sarkoidnom antigenu, određivanje tog antigena stvorilo bi mogućnost pravog biomarkera i nalaženja lijeka.

Sadašnjim biomarkerima možemo pratiti aktivnost bolesti ispitivanjem abnormalnosti i neravnoteže B stanice i T-stanice (limfocita), ali ne uzrok bolesti koje treba eliminirati.

Poznato je da receptori limfocita TH1 (onog koji reagira na unutarstanične patogene) koje zovemo CD40 pozivaju i aktiviraju receptore makrofaga CD40L ligand pa nastaje fagocitoza i upala. Nova istraživanja pokazuju puno veću kompleksnost aktivnosti i neravnoteže B i T stanice temeljem kojih donose nove biomarkere za precizniju prognozu. Znamo da imunohistokemijska analiza medijastalnih limfnih čvorova prikazuje iskrivljen omjer CD4:CD8 T-stanica 4:1.

Iz novih istraživanja dolazimo do novih zakljačaka.

Većina novih ispitanih biomarkera kod sarkoidoze nije klinički potvrđena niti je dovoljno specifična ili osjetljiva da se koristi zasebno za donošenje kliničke odluke. Međutim, nekoliko biomarkera sarkoidoze ima važnu ulogu u kliničkom liječenju sarkoidoze kada se koristi u kombinaciji s kliničkim podacima uključujući rezultate drugih biomarkera.

Najčešći biomarker koji se koristi u procjeni aktivnosti sarkoidoze je ACE, no on nije pouzdan.

Istraživanja pokazuju da je puno preciznije koristiti biomarkere limfocita TH17 (koji je zadužen za odgovor na vanstanične bakterije i gljivice) jer omogućuje predviđanje prognoze bolesti. 

Također jaku korelaciju s aktivnošću bolesti ima jetreni, serumski amiloid A (SAA) i drugima.

Kad bi bolje razumjeli, možda bi smo pitali doktora pitanje "Kolika mi je prisutnost TH17/TH17.1 stanica zajedno s povišenim razinama TGF-β1, IFN-γ ili IL-17A?".

Primjeri zaključaka istraživanja biomarkera:

TH17 stanice koje luče TGF-β1 povezane su s plućnom fibrozom.

Stanice TH17.1 s više TH1 profilom citokina, tj. ekspresijom IFN-γ povezane su s lošijim kliničkim ishodima, a one s klasičnijim profilom citokina TH17, tj. ekspresijom IL-17A povezane su s boljim ishodima.

Plućna hipertenzija: NLR bio značajno viši u pacijenata sa sarkoidozom koji su razvili plućnu hipertenziju.

(NLR = omjer neutrofila i limfocita u perifernoj krvi i broj neutrofila u BAL tekućini).

NLR i broj neutrofila mogu koristiti kao pokazatelji težine bolesti i prognoze kod sarkoidoze.

Povećane razine CXCL8 otkrivene su u BAL tekućini pacijenata sa sarkoidozom stadija III u usporedbi s razinama CXCL8 u pacijenata s Löfgrenovim sindromom.

 

POPIS BIOMARKERA
-POMOĆ PRI ODREĐIVANJU STADIJA I OPSEGA SARKOIDOZE


A. EVENTUALNA REMISIJA

1. Biomarker: Normalizirane razine ekspresije tirozin kinaze (Lck), protein kinaze C-theta (PKC-θ) i nuklearnog faktora kapa B (NF-κB) specifične za limfocite; normalne razine lučenja IL-2 i IFN-γ

Čelija: TH1 CD4 +                     Mjesto uzorka: BALF

2. Biomarker: Smanjena programirana smrt-1 (PD-1) na CD4 + stanicama

Čelija: CD4 +

Mjesto uzorka:
periferna krv

3. Biomarker: Smanjeni omjer TH17:T regulatornih stanica (Treg).

Ćelija: CD4 +

Mjesto uzorka:
BALF i periferna krv


B. Löfgrenov sindrom

1. Biomarker: CCR6 + CXCR3 + stanice/T-bet i RORγT ko-ekspresirajuće stanice koje pretežno luče IL-17A

Ćelija: TH17.1 CD4 +

Mjesto uzorka: BALF

2. Biomarker: Visoko inducibilni kostimulator (ICOS) na CD4+ CD25high FoxP3high stanicama

Ćelija: Treg

Mjesto uzorka: BALF

3. Biomarker: Manje perforina i granzima u usporedbi s ne-LS

Ćelija: CD8 +

Mjesto uzorka: BALF i periferna krv


C. Kronična sarkoidoza (Lošiji ishodi)

1. Biomarker: Povećani 

Ćelija: CD163 +
Mjesto uzorka: limfni čvor i pluća

2. Biomarker: Povećani CCR6 + CXCR3 + stanice koje pretežno luče IFN-γ

Ćelija: TH17.1 CD4 +
Mjesto uzorka: BALF

3. Biomarker: Povećani CD4 + CD25high FoxP3high stanice u perifernoj krvi

Ćelija: Treg
Mjesto uzorka: periferna krv

4. Biomarker: Smanjena ekspresija CD25 + nakon stimulacije

Ćelija: B stanice
Mjesto uzorka: krv

5. Biomarker: Smanjena podjedinica NF-κB-p65 u perifernim B stanicama

Ćelija: B stanica
Mjesto uzorka: krv


D. Aktivna/teška bolest

1. Biomarker: Povećano lučenje BAFF

Ćelija: B stanice

Mjesto uzorka: krv

2. Biomarker: Visoki omjer neutrofila:limfocita; broja neutrofila


E. Stadij napredne radiološke bolesti

1. Biomarker: Povećani serumski TARC i CCR4 + stanice

Ćelija: TH2 CD4 +

Mjesto uzorka: periferna krv


F. Sustavna zahvaćenost organa

1. Biomarker: CXCL9 razine

Ćelija: Makrofagi

Mjesto uzorka: periferna krv

2. Biomarker: Smanjena podjedinica NF-κB-p65 CD4 + BALF i periferna krv [ 5 ]      Povećana hitotriozidaza

Ćelija: CD4 +

Mjesto uzorka: BALF i periferna krv

3. Biomarker: Povećana hitotriozidaza

Ćelija: Makrofagi

Mjesto uzorka: periferna krv


G. Lošiji testovi plućne funkcije

1. Biomarker: CXCL10 razine

Ćelija: Makrofagi

Mjesto uzorka: periferna krv

2. Biomarker: Povećane razine SAA

Ćelija: jetra

Mjesto uzorka: periferna krv


H. Fibroza

1. Biomarker: Povećani CCL18

Ćelija: M2 makrofag

Mjesto uzorka: BALF

2. Biomarker: Povećana kitotriozidaza

Ćelija: Makrofagi

Mjesto uzorka: periferna krv

3. Biomarker: Povećani CD152; smanjena podjedinica NF-κB-p65, CD3zeta i NF-ATc2 u CD4 + stanicama 

Ćelija: CD4 +

Mjesto uzorka: BALF i periferna krv

4. Biomarker: Povećano izlučivanje TGF-B i ekspresija STAT3 i PD-1 u TH17 stanicama

Ćelija: CD4 + TH17

Mjesto uzorka: Periferna krv


I. Odgovor na terapiju kortikosteroidima 

I.1. Zahtijeva pojačanu terapiju kortikosteroidima Visoki CD8 + 

1. Biomarker: Visoki CD8 + CD27 − stanice

Ćelija: CD8 + stanice

Mjesto uzorka: periferna krv

2. Biomarker: Povećane razine SAA

Ćelija: Jetra

Mjesto uzorka: periferna krv

3. Biomarker: Povećana kitotriozidaza

Ćelija: Makrofagi

Mjesto uzorka: periferna krv


I.3. Recidivi nakon terapije kortikosteroidima

1. Biomarker: Povećani omjer TH17:Treg

Ćelija: CD4 +

Mjesto uzorka: Periferna krv

I.2. Možda neće imati koristi od kortikosteroida 

1. Biomarker: nizak NF-κB

Ćelija: CD4 + stanice

Mjesto uzorka: BALF i periferna krv


Tablicu možete koristiti za komparaciju svojih pretraga ili bolje razumijevanje svojeg stupnja i opsega bolesti.

Nadam se da će Vam dobro koristiti.

Dino-Josip Ključarić

25. srpnja, 2023.

Rating: 5 stars
2 votes

Create Your Own Website With Webador