Potencijalni krvni test na antitijela pokazuje točnost u otkrivanju sarkoidoze

Provjera 2 antigena koja su osobito česta u krvi ljudi s ovom bolešću

 

***

Dva specifična antigena - Cofilin micro i Chain A

Iako uzroci sarkoidoze nisu u potpunosti razjašnjeni, smatra se da su imunološki proteini koji se zovu antitijela ključni za početak stvaranja granuloma.

Svako antitijelo može se vezati za specifičnu molekularnu metu, koja se naziva antigen. Smatra se da bi neka specifična protutijela koja se lijepe za svoje posebne antigene mogla biti prvi korak u stvaranju granuloma. No bilo je teško identificirati što bi ti antigeni mogli biti.

Znanstvenici u Wayne Stateu analizirali su antitijela ljudi sa sarkoidozom i drugim respiratornim bolestima. Otkrili su da su antitijela koja ciljaju dva specifična antigena - Cofilin micro i Chain A - mnogo češća kod ljudi sa sarkoidozom.

Na temelju ovog otkrića znanstvenici su razvili dijagnostički test. Pojednostavljeno rečeno, test uključuje izlaganje uzorka krvi osobe Cofilinu micro i lancu A kako bi se vidjelo ima li ta osoba antitijela protiv ovih antigena.

Istraživači su zatim procijenili točnost testa u identificiranju sarkoidoze kod 386 osoba — 186 pacijenata sa sarkoidozom, 100 osoba bez poznatih zdravstvenih problema i 100 osoba s drugim plućnim bolestima (točnije, tuberkulozom ili rakom pluća).

Rezultati su pokazali da je, samo na temelju Cofilin micro, test točno identificirao 97% ljudi sa sarkoidozom i 90% onih bez ove bolesti. Samo na temelju lanca A, test je točno identificirao 90% odnosno 83% ljudi sa i bez sarkoidoze. Njegova je točnost bila još veća kada su se dva antigena kombinirala.

"Ovi rezultati pružaju novi [test temeljen na antitijelima] za sarkoidozu", zaključili su istraživači, sugerirajući da bi se ti nalazi mogli koristiti za razvoj jednostavnog testa krvi koji bi pomogao u dijagnosticiranju poremećaja.

"Korištenje krvnog testa pomoći će u bržem dijagnosticiranju, osobito u onim organima koji su zahtjevniji za biopsiju i s manje štete za pacijenta", rekao je Kiley.

 

Izvor: https://sarcoidosisnews.com/news/antibody-blood-test-may-help-diagnose-sarcoidosis-quickly/