Povezanost kalcija s bolovima 

 

Razmišljajući o poremećaju razine kalcija kod sarkoidoze, zapitao sam se koju sve ulogu kalcij ima u organizmu (osim što znamo da je dobar za kosti)?

 

Koja je veza povišene razine kalcija kao posljedice aktivnosti makrofaga i ima li veze s bolovima?

 

Kalcij ima aktivno djelovanje u prijenosu signala živčanog sustava jer potiče neurotransmisiju.

 

Neurotransmisija (latinski: transmissio "prolaz, prijelaz" od transmittere "šalji, propuštaj") je proces kojim se signalne molekule koje se nazivaju neurotransmiteri oslobađaju od strane aksonskog terminala neurona (presinaptički neuron), te se vežu i reagiraju s receptore na dendritima drugog neurona.

 

Uloga kalcija u prijenosu signala živčanog sustava:

Pomaže u širenju električnih signala niz aksone. Pokreće sinaptičke terminale da bacaju svoj teret neurotransmitera u sinapse. I, ako to nije dovoljno, također je uključen u formiranje pamćenja, metabolizam i rast stanica

Ioni kalcija su kritično važni u mnogim funkcijama živčanog sustava od otpuštanja neurotransmitera do intracelularne transdukcije signala.

 

Ioni kalcija imaju ključnu ulogu u pokretanju otpuštanja pakiranog transmitera na neuromuskularnom spoju vodozemaca i kromafinskih granula u srži nadbubrežne žlijezde.

 

Ioni kalcija pokreću i reguliraju odgovore središnjeg živčanog tkiva na ozljedu . Ioni kalcija koji ulaze u ozlijeđene stanice aktivirat će fosfolipaze, poremetiti mitohondrijski transport elektrona i osloboditi slobodne radikale.

 

Glavna uloga kalcija je posredovanje između presinaptičke depolarizacije i oslobađanja transmitera.

 

Nekontrolirana aktivacija ionotropnih receptora dovodi do prekomjernog priljeva kalcija kroz plazma membranu , što uz poremećaje sinaptičke aktivacije i neuronske plastičnosti, aktivira niz enzima ovisnih o kalciju koji su uključeni u katabolizam proteina, fosfolipida i nukleinskih kiselina.

 

Poremećaj razina kalcija može dovesti do neurodegerativnih bolesti

Oslabljena sposobnost neurona da održavaju razinu stanične energije i potiskuju ROS mogu utjecati na signaliziranje Ca 2+ tijekom starenja i u procesima neurodegenerativne bolesti.

 

Jedan od glavnih pokretača koji dovode do smrti neuronskih stanica i oštećenja mozga nakon cerebralne ishemije je disregulacija kalcija. Vjeruje se da je nesposobnost neurona da održi homeostazu kalcija rezultat povećanog priljeva kalcija i oslabljenog istiskivanja kalcija kroz plazma membranu.

 

Moguće je u ovom kontekstu pretpostaviti uzročno-posljedičnu vezu neuropatija i bolnih zglobova sa sarkoidozom.

 

Dino-Josip Ključarić