Invaliditet zbog slabe pokretljivosti

Bolovi, otežano kretanje koje uzrokuje invaliditet.

Radi li se o neuropatiji tankih vlakana kao posljedici sarkoidoze?

Činjenica je da nas se većina žali na bolove u zglobovima koji nam otežavaju i ponekad onemogućuju kretanje, a doktori prelaze preko toga jer im je glavni fokus na očuvanje vitalnih organa.

Vjerujem da se kod sarkoidoze radi o bolwsti koja se zove NEUROPATIJA MALIH VLAKANA (Small Fiber Neuropathy - SFN) i tolnom dijagnozom bi svakako ostvarili ravnopravnost i pravednost u ostvarivanju invaliditeta.

Koliko je priznavanje invaliditeta kod takve bolesti?

MKB šifra za polineuropatije kod sistemskih poremećaja vezivnog tkiva je G63.5 i u tom smjeru bi trebalo tražiti pretrage.

Lista oštećenja organizma navodi:

B. Oštećenja mišića i neuromuskularne bolesti

Bolesti motoričkih neurona, bolesti perifernih živaca,

 

    Periferne neuropatije, bolesti neuromuskularne

    spojnice, primarne bolesti mišića

 

    a)Stanja koja omogućuju bolesniku neovisan život-------------------------------40%

    b)Stanja koja dovode do djelomične ovisnosti o pomoći druge osobe---------60%   

    c)Stanja koja dovode do potpune ovisnosti o pomoći druge osobe-----------100%

Rating: 5 stars
2 votes