BENEFICIRANI RADNI STAŽ

 

Poštovani članovi,

donosim zanimljiv odgovor Ureda Pravobraniteljice za rijetke bolesti nakon sastanka na temu prava oboljelih od sarkoidoze.

Pročitajte!

 

"Poštovani,

Sukladno obavljenom razgovoru i obećanju o dostavljanju podataka o mogućnosti ostvarivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem (beneficiranog radnog staža) u nastavku teksta navodim već ono što sam Vam na sastanku i istaknuo.

S obzirom da se kod Vas i ostalih članova Vaše buduće udruge radi o rijetkoj bolesti SARKOIDOZA koja je multi sistemska bolest, ujedno i autoimuna bolest i koja ne mora kod svakog oboljelog prouzročiti iste simptome, kao i težine oštećenja zdravlja, funkcionalnih sposobnosti, svatko može i bilo bi dobro da podnese zahtjev za obračunavanje staža osiguranja s povećanim trajanjem.

Vaša bolest se klasificira kao: Bolesti mišićno-koštanog i vezivnog tkiva

S obzirom da Vaša bolest nije striktno navedena, pobrojana u starom, kao i ni u novom Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem („Narodne novine“ broj 115/18, 34/21) potrebno je da zamolite specijaliste kod kojih se liječite da Vam u nalazu nabroje kakve sve posljedice prouzrokuje navedena bolest kod Vas. Odnosno da napišu da se radi o: Bolesti mišićno-koštanog i vezivnog tkiva koja predstavlja rijetku bolest. Dosta je rijetkih bolesti u uvršteno u novi Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, međutim ne mogu sve biti striktno pobrojane, zato je u zakonu i stavljeno i …“drugih sustavnih upalnih bolesti zglobova i vezivnog tkiva“.

 

„POGLAVLJE IV. OSIGURANICI KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM

Članak 26.

(1) Staž osiguranja s povećanim trajanjem računa se osiguranicima – osobama s invaliditetom: osobama oboljelim od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, oboljelima od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze i srodnih bolesti, slijepim osobama, gluhim osobama, gluhoslijepim osobama, osobama oboljelim od reumatoidnog artritisa i drugih sustavnih upalnih bolesti zglobova i vezivnog tkiva (ankilozantni spondilitis, psorijatični artritis, seronegativni artritis, sistemski eritemski lupus, sklerodermija i polimiozitis/dermatomiozitis), osobama kod kojih postoje funkcionalni poremećaji zbog kojih se ne mogu samostalno kretati bez uporabe invalidskih kolica te osobama s Downovim sindromom.

(2) Svojstvo osiguranika – osobe s invaliditetom iz stavka 1. ovoga članka, ako im zdravstveno stanje uzrokuje trajne posljedice za život i rad, utvrđuje se rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom prema odredbama općeg propisa o mirovinskom osiguranju na zahtjev osiguranika – osobe s invaliditetom.

(3) Osiguranicima – osobama s invaliditetom iz stavka 1. ovoga članka svakih 12 mjeseci staža osiguranja računa se kao 15 mjeseci.“

 

Još jedan uvjet koji se mora ispuniti sukladno članku 26. stavku 2. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem je da: zdravstveno stanje uzrokuje trajne posljedice za život i rad, odnosno mora postojati kronično stanje.

Neke sada taksativno nabrojene bolesti bile su i ranije u dotadašnjem „starom“ Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, br. 71/99, 46/07 i 41/08) pokrivene nazivom: „osobe oboljele od reumatoidnog artritisa“ kao i pokrivene nazivom: „srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti“ i priznavale se i ranije kod utvrđivanja staža osiguranja s povećanim trajanjem (beneficiranog radnog staža). Te ukoliko Vaša bolest uzrokuje neku od navedenih upala ili bolesti/invaliditeta koje su bile navedene u starom Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem možete se na navedenu pozvati, te priložiti medicinsku dokumentaciju koju posjedujete kojim to dokazujete i ostvariti beneficirani radni staž i prije 01.01.2019. od kojeg datuma je stupio na snagu novi Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem.

 

Pod uvjetom da posjedujete medicinsku dokumentaciju tada možete tražiti utvrđivanje beneficiranog radnog staža od ranije od datuma utvrđivanja dijagnoze.

Međutim, u svom zahtjevu koji upućujete nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Zagrebu, Vi morate naglasiti: molim da mi se beneficirani radni staž računa, odnosno prizna od 2019. godine jer sam tada bio u radnom odnosu (neprekidno od 09.11.2019.) te također zbog razloga što je moja bolest (koje je posljedica artritis…) nastupila ranije, odnosno dana ________ (dokaz: otpusno pismo od dana __________, druga medicinska dokumentacija u kojoj se vidi postavljena dijagnoza u 2019. godini ili ranije).

 

Možete navesti i sljedeće: Navedeno molim sukladno odredbi članka 19. stavka 4. Uredbe o metodologijama vještačenja („Narodne novine“, broj 67/17 i 56/18) koji kaže da:

 

„Članak 19.

(4) Pri donošenju nalaza i mišljenja kao datum nastanka tjelesnog, intelektualnog, osjetilnog i mentalnog oštećenja, odnosno nastanka oštećenja funkcionalne sposobnosti osobe smatra se datum kada je na temelju obavljenog pregleda dano mišljenje o činjenici o kojoj se vještači. Iznimno, nastanak te činjenice može se utvrditi i prije datuma obavljenog pregleda, a na temelju medicinske dokumentacije iz ranijeg razdoblja.“

Na osnovu čega tražite i beneficirani radni staž priznat od ranije, jer ukoliko to ne navedete beneficirani radni staž će Vam se priznati od dana vještačenja, odnosno od datuma kada ste vještačeni (ne i ranije razdoblje)

Zahtjev se podnosi nadležnoj Područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje."

Također pročitajte izvješće o radu pravobranitelja za teške bolesti

Rating: 5 stars
2 votes