Otežano disanje i vlažnost zraka

 

Naša pluća, zagrijana na normalnoj tjelesnoj temperaturi doživljavaju stres promjenom vanjske temperature i vlažnosti zraka. Kod osoba s plućnim tegobama uslijed plućne sarkoidoze, poteškoće s disanjem koje se manifestiraju kao težina udisaja, zaduha, pritisak ili bolovi, mogu nastati u trenucima točke rosišta na površini organa dišnog sustava. Točka rosišta ovisi o razlici vanjske temperature i temperature, a potom o postotku vlažnosti zraka. Ukoliko je na plućima razlika vanjske i unutarnje temperature oko 13.6⁰C, a visoka vlažnost zraka, pluća će došivjeti točku rosišta i ovlažit se. 

Taj kondenzat će činit pluća mokrijima i težima što će uzrokovati nepovoljne simptome.


U tablici je plavom bojom označeno koji su uvijeti za visoku vlažnost zraka. 

Primjerice danas, kad je temperatura prostorija u kojima boravite iznosila od 18 do 22⁰C, a vlažnost zraka iznosila 49%, točka rosišta je bila idealna za rošenje. 

Tjelesna temperatura od 36.5⁰C minus temperatura prostorije od 22⁰C uz vlažnost zraka od 49% na povešini dišnog sustava čini temperaturnu razliku od =14.5⁰C +/-10% što je idealno za stvaranje rose na plućima i otežava disanje.

 

Dino-Josip Ključarić, mag.theol.

Create Your Own Website With Webador