Saturacija SpO2

Provjeravate li saturaciju?

Pulsna oksimetrija:

Blaga hipoksemija (SaO2 = 90-94%, paO2 cca 80 mmHg).

Umjerena hipoksemija (SaO2 = 85-89%, paO2 cca. 60 mmHg)

Hipoksemija visokog stupnja/teška (SaO2 manji od 85%, paO2 manji od 50 mmHg).

Rating: 0 stars
0 votes

Create Your Own Website With Webador