Diferencijalna dijagnoza sarkoidoze bronhoskopijom

 

Najveći postotak oboljelih od sarkoidoze ima plućnu sarkoidozu koja se manifestira simptomima zaduhe, noćnog znojenja, suhog kašlja, a može biti praćena povišenom temperaturom, bolnim zglobovima, osipima i eritrocitnim nakupinama pod kožom oblika čvorića koje zovemo nodozni eritem.

 

Nakon opsežnih laboratorijskih pretraga krvi i urina i rentgenskih snimaka, navedeni simptomi će suziti izbor bolesti s nekoliko tisuća na najtipičnije.

Kako bi se sa sigurnošću potvrdila dijagnoza sarkoidoze, a odbacila dijagnoza limfoma, tuberkuloze itd, te oboljeloj osobi postavila adekvatna terapija, potrebno je napraviti pretragu ispiranja dišnih puteva fiziološkom otopinom. Uzimanje uzorka isprane tekućine će analizom potvrditi točnu dijagnozu.

 

Taj postupak uzimanja uzorka se zove bronhoalveolarna lavaža (BAL), a izvodi se tijekom bronhoskopije.

BAL je neophodan za dobru dijagnozu i uspješno liječenje.

Iako je sam postupak naizgled invazivan, iskusni liječnici će ga napraviti kvalitetno i uspješno. Ja sam se opustio i pokupao stopiti s instrumentom. Pružajući čim manje otpora, pretraga je bila sve uspješnija. Važno je misliti pozitivno i invocirati lijepa sjećanja.

Uzorak lavaže će otići u laboratorij.

Rezultati pretrage koji su specifični za dijagnozu sarkoidoze pokazuju da je omjer CD4/CD8 veći od 3,5 puta.

CD4 i CD8 su vrste bijelih krvnih stanica, tj. T limfocita. CD4 stanice (također poznate kao CD4+ T-stanice) su bijele krvne stanice koje se bore protiv infekcija. One prema istraživanjima prethode aktivaciji CD8+ stanica koje imaju ulogu ubijanja inficirane stanice patogenom.

CD8 stanice u zaraženu stanicu ispuštaju citotoksin (otrov) koji ubije našu zaraženu stanicu, a njezine ostatke će razgraditi makrofagi djelovanjem koje zovemo fagocitoza. Zato CD8 zovemo citotoksičnim stanicama.

Ove citotoksične T-stanice mogu ubiti bilo koju stanicu koja sadrži takve patogene prepoznavanjem stranih peptida koji se prenose na površinu stanice vezani za molekule MHC klase.

MHC klasa je molekula prikaza antigena od strane makrofaga ili dendričih stanica.

CD4+ stanice obavljaju višestruke funkcije. Bore protiv infekcije aktivacijom stanica urođenog imunološkog sustava, B-limfocita, citotoksičnih CD8 stanica, neimunoloških stanica i imaju ključnu ulogu u suzbijanju imunološke reakcije.

 

Kod kompleksnijih stanja sarkoidoze gdje je nejasna diferencija bolesti može se raditi biopsija granuloma. 

Postupak se zove EBUS-TBNA (endobronhijalni ultrazvuk s transbronhijalnom aspiracijom tankom iglom u stvarnom vremenu).

Na ovom uzorku će se vidjeti konglomerati B-limfocita, T-limfocita, makrofaga i drugih stanica u upalnom procesu, granulomu.

B-limfociti za razliku od T-limfocita ne ubijaju zaraženu stanicu citotoksičnim svojstvima. Oni okruže i imobiliziraju patogen, prezentiraju ga drugim imunološkim stanicama koje će ga pozom napasti. 

Limfociti pozivaju upomoć druge stanice imunološkog sustava stvaranjem citokina. Riječ cito dolazi od grčke riječi ϰινεῖν što znači "stanica" i kine što znači "kretati se". 

Citokini su mali glikoproteini koje osim limfocita luče makrofazi, fibroblasti i monociti. 

Citokini koje luče limfociti se zovu limfokini, a oni od makrofaga se zovu monokini.

Zbog svojstva regulacije imunološkog odgovora ih možemo nazvati glasnicima.

 

Budući da znatno utječu na oštećenje tkiva, imaju značajnu ulogu u autoimunim bolestima.

U tom smislu možemo govoriti o citokinima koji su odgovor na određen tip leukocita.

Kod sarkoidoze imamo specifične T-limfocite Th1 i Th17  čiji je protuupalni odgovor regulacija citokina IL-23 i IL-12.

Kod sarkoidoze postoje reakcije tzv. članova obitelji ili porodice citokina Il-12, IL-23, IL-27 i IL-35.

Sad kad smo objasnili pojmove dolazimo do dijagnoze koja kaže da sarkoidozu karakteriziraju nekazeozni granulomi koji se tipično sastoje od jezgre Th1 stanica i aktiviranih makrofaga okruženih B-stanicama, fibroblastima i CD8 limfocitima kao i Th17 stanicama i Treg stanicama.

Granulomi se stvaraju u fazama inicijacije, nakupljanje, efektorska faza, rezolucija/razvoj fibroze.

Povećani broj Th17 stanica u BAL-u, krvi i granulomatoznom tkivu pacijenata sa sarkoidozom sugerira doprinos ovih stanica u patogenezi sarkoidoze.

Dino-Josip Ključarić 

 

27.5.2024.