SAZNAJTE SVOJ STUPANJ UMORA I ISCRPLJENOSTI

Skala za procjenu umora (FAS)

Skala za procjenu umora (FAS) je ljestvica od 10 samoprocjena koja procjenjuje simptome kroničnog umora. FAS tretira umor kao jednodimenzionalni konstrukt i ne razdvaja njegovo mjerenje na različite faktore. Međutim, kako bi se osiguralo da vaga procjenjuje sve aspekte umora, ona mjeri i fizičke i psihičke simptome.

 

Umor je veliki problem u širokom spektru (kroničnih) bolesti i najčešće je opisivan simptom te je globalno prepoznat kao simptom onesposobljavanja. Umor se definira kao "doživljaj umora, odbojnost prema trenutnoj aktivnosti i nespremnost za nastavak", ili kao "nesklonost da se nastavi s obavljanjem zadatka i progresivno povlačenje pažnje" od zahtjeva okoline.

 

Na linku možete ispuniti test samoprocjene umora:

https://www.ildcare.nl/wp-content/uploads/2022/02/fas_hrv_Croatioan.html

 

 

Tumačenje rezultata

 

Ukupni rezultat kreće se od 10 do 50, pri čemu veći rezultat ukazuje na izraženiji umor.

 

Opis doživljenog umora prikazan je za ukupni rezultat gdje:

 

-manje od 22 označava "normalne" (tj. zdrave) razine umora

-između 22 i 34 ukazuje na blagi do umjereni umor

-35 ili više ukazuje na jak umor (Hendricks i sur., 2018).

Rating: 0 stars
0 votes