IMUNONODULATORI i dodatci prehrani

Za vrijeme terapije STOP beta-glukanima, dodatnom unosu B, C vitamina, matičnoj mliječi jer jačanjem imunokompromititeta stimulirate rast granuloma, a poništavate učinke terapije čija je zadaća poništiti širenje bolesti.

Važno je znati da citostatici NE UNIŠTAVAJU imunitet i antitijela, ali ga znatno usporavaju.

Zato ste tijekom terapije protiv sarkoidoze izuzetno imunokopromitirani!

Cijepiva za viroze (gripa, korona) NISU u konfliktu s terapijom kortizona i citostatika.

Tvari koje utječu na imunitet nazivamo imunomodulatori, a dijelimo ih na imunosupresore i imunostimulatore.

Imunosupresori su tvari koje potiskuju imunološku reakciju. Koristimo ih nakon presađivanja organa, kod autoimunih bolesti i reakcija preosjetljivosti.

Imunostimulatori su tvari koje potiču imunološku reakciju na višu razinu, a koriste se kod infektivnih bolesti, posebno kod prehlade i gripe. Ne smiju se koristiti kod sustavnih bolesti te istodobno s imunosupresivima i kortikosteroidima!

Upotrebom imunomodulatora znatno možemo utjecati na duljinu, težinu i ishod bolesti. Kako djeluju sinergistički, moguća je i njihova međusobna kombinacija. 

Takve proizvode moguće je pronaći i na našem tržištu i poželjno ih je kombinirati sa simptomatskim lijekovima pri pojavi infektivnih bolesti, pogotovo gripe ili prehlade.

Rating: 5 stars
2 votes